CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách sử dụng dịch vụ

1. Quy định về hợp đồng và thỏa thuận dịch vụ

- Khách hàng cần ký hợp đồng hoặc thỏa thuận chi tiết để sử dụng dịch vụ vận chuyển và du lịch của Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ - Thương mại Điện tử Hà Nội (gọi tắt là Công ty Hà Nội Etoco).
- Chúng tôi chấp nhận hợp đồng và thỏa thuận dưới hình thức văn bản hoặc email.
- Quy định về thanh toán được ghi rõ trong hợp đồng hoặc thỏa thuận.

2. Hoãn hủy dịch vụ đã ký kết

- Bồi thường khi hoãn hủy dịch vụ được quy định trong hợp đồng.
- Nếu hợp đồng không quy định cụ thể, bên hoãn hủy phải bồi thường 30% giá trị hợp đồng.
- Thời gian bồi thường tối đa là 5 ngày làm việc.

3. Quy định về hàng hóa

- Khách hàng không mang hàng hóa cấm theo quy định của Nhà nước.
- Không mang vật nuôi hoặc hàng hóa có mùi ảnh hưởng đến hành khách khác.

4. Quy định khác

- Khách hàng không hút thuốc và ăn uống gây mất vệ sinh trên xe.
- Trong trường hợp bất khả kháng (động đất, bão lũ...), Công ty Hà Nội Etoco có quyền hủy hoặc thay đổi lịch trình mà không chịu trách nhiệm.

Chính sách bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư

1. Phạm vi áp dụng

Quy định về bảo vệ quyền riêng tư này áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc đối tác liên kết. Không áp dụng cho các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát.

2. Cách thức thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn liên hệ qua điện thoại, email, hoặc ký hợp đồng sử dụng dịch vụ. Chúng tôi cũng nhận thông tin từ đối tác khi bạn sử dụng dịch vụ liên kết.

3. Dữ liệu thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin liên lạc như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email.

4. Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ và liên lạc với bạn khi thực hiện giao dịch và gửi thông tin chuyến đi.

5. Tiết lộ và chia sẻ thông tin

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân khi được bạn đồng ý và nhằm mục đích cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho các công ty hoạt động thay mặt chúng tôi, hoặc tuân theo lệnh tòa án.

6. Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép. Không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn mà không có sự cho phép.

7. Thay đổi quy định

Chúng tôi có thể sửa đổi quy định bảo vệ quyền riêng tư và sẽ thông báo bằng cách đăng trên website. Tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận quy định mới.

Liên hệ: Mọi thắc mắc hoặc góp ý về quyền riêng tư, vui lòng liên hệ: 0983353654 / 02435187153.