Du lịch Trung, Tập hợp các tour du lịch Trung Quốc

Du lịch Trung Quốc

Hanoi Etoco © Since 2001 - Chất lượng tạo nên giá trị !

Du lịch Trung Quốc luôn là sự kết hợp tham quan và mua sắm. Khách Việt Nam đi du lịch Trung Quốc chủ yếu chọn; nhóm tour tới Bắc Kinh Thượng Hải và các điểm lân cận như Hàng Châu, Tô Châu, Vô tích; nhóm các tour tới vùng Vân Nam Côn Minh A Lư Thạch Lâm, Côn Minh Đại lí Lê Giang; nhóm tour tới Quảng Tây và Quảng đông Nam Ninh, Nam Ninh Bắc Hải, Đảo Hải Nam, Nam Ninh Quế Lâm, Nam Ninh Quảng Châu Thâm Quyến và nhóm tour Hồng Kông - Ma Cao
Chương trình T. gian Giá / khách K.Lẻ / Đoàn
Tour Du lịch Côn Minh Lệ Giang Shangri-la 6 ngàyTour gợi ý 6 NG 16,990,000 VNĐ

Ghép đoàn

Tour mua sắm đánh hàng Quảng Châu Trung Quốc 4 NG 5,698,000 VNĐ

Ghép đoàn

Hội chợ Asean Trung Quốc tại Nam Ninh Trung Quốc Caexpo tháng 9 4 NG 5,898,000 VNĐ

Ghép đoàn

Tour Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu 7 ngày 7 NG 15,980,000 VNĐ

Ghép đoàn

Tour du lịch Thạch Lâm Côn Minh, Trung Quốc 4 NG 7,998,000 VNĐ

Đoàn riêng

Tour du lịch Nam Ninh - Quế Lâm Trung Quốc 4 ngày 4 NG 3,938,000 VNĐ

Đoàn riêng

Tour du lịch Hông Kông - Ma Cao Trung Quốc 4 ngày 4 NG 14,679,000 VNĐ

Đoàn riêng

Du lịch Trung Quốc, Tour Nam Ninh Nam Đan Trung Quốc 4 ngày 4 NG 3,998,000 VNĐ

Đoàn riêng

Tour du lịch Bắc Kinh Trung Quốc 4 ngày 4 NG 8,890,000 VNĐ

Đoàn riêng

Tour du lịch Bắc Kinh Thượng Hải Trung Quốc 5 ngày 5 NG 14,690,000 VNĐ

Đoàn riêng

Tour Nam Ninh Quảng Châu Thâm Quyến 5 ngày 5 NG 5,758,000 VNĐ

Đoàn riêng

Du lịch Trung Quốc đạt 4,18 / 5 với 12 người đánh giá